Uchwyt kratki kompatybilny z modelami Mercedes:

ATEGO VERSION 4,AXOR VERSION 2,AXOR VERSION 2 / LOW CABIN , AXOR VERSION 1, AXOR VERSION 1 / LOW CABIN , ATEGO VERSION 2 / 3, ATEGO VERSION 1